Nápoveda

Čo je aplikácia Fotokniha

Fotokniha je online aplikácia pomocou ktorej si môžete ľahko a v pohodlí vášho domova alebo kancelárie vytvoriť a následne objednať fotoalbum vo forme knihy.

Systémové požiadavky

Pre správnu funkciu aplikácie Fotokniha je potrebné, aby Váš počítač disponoval procesorom Intel Pentium 4 alebo vyšším a minimálne 256MB operačnej pamäte. Pre čo najefektívnejšiu prácu odporúčame používať aplikáciu Fotokniha v internetovom prehliadači Google Chrome. Ďalšie podporované prehliadače sú Mozilla Firefox (verzia 3.6 a vyššie) a MS Internet Explorer (verzia 7 a vyššie).

Ako začať

Na úvodnej stránke sa prihláste svojim užívateľským účtom. Ak máte kartičku s kódom a heslom, vpíšte tieto údaje do pripravených polí. V prípade, že tu nemáte svoj užívateľský účet alebo nedisponujete kartičkou s kódom, môžete pokračovať aj bez prihlásenia.

V ďalšom kroku kliknite na odkaz "Nová fotokniha". Ak máte z minulosti už nejakú fotoknihu vytvorenú, zobrazí sa zoznam, v ktorom môžete jednotlivé položky mazať, kopírovať, opätovne editovať alebo vykonať objednávku.
Pre editáciu už vytvorenej fotoknihy kliknite na odkaz "Editovať". Následne sa načíta samotná aplikácia Fotoknihy.

Jednotlivé časti aplikácie

Aplikácia je rozdelená celkovo na štyri časti:
 1. Zoznam listov
  V hornej časti aplikácie sa nachádza zoznam všetkých listov fotoknihy, pričom prvý list predstavuje dosky knihy (tzv. booklet). Majte, prosím, na pamäti, že v prípade booklete predstavuje ľavá strana zadnú časť a pravá strana prednú časť fotoknihy.
  Kliknutím na položku načítate zvolený list do okna editora.

 2. Zoznam akcií
  Zoznam nástrojov akcií sa nachádza hneď pod zoznamom listov. Význam jednotlivých akcií si môžete zobraziť kliknutím na ikonu s otáznikom ("Ikona) na začiatku tohto zoznamu.

 3. Zoznam nástrojov (podkladov)
  Zoznam nástrojov (podkladov) sa nachádza v ľavej časti aplikácie. Ku každému vybranému je k dispozícii podrobná nápoveda. Túto nápovedu zobrazíte kliknutím na ikonu s otáznikom ("Ikona), ktorá je umiestnená vpravo od roletového menu nástrojov.

 4. Editor
  Editor vypĺňa zostávajúci priestor aplikácie.

Všeobecné princípy používania

Editor podporuje metódu Drag-and-Drop (ťahať a pustiť) a disponuje základnými transformáciami jednotlivých elementov akými sú presúvanie, zmena veľkosti a otáčanie. Ovládacie prvky sa zobrazia po kliknutí na vrstvu umiestnenú v editore. Aktuálne zvolená vrstva je zvýraznená animovaným rámčekom po jej obvode.
Ak chcete napríklad zmeniť pozadie navrhovaného listu, zvoľte si najprv v Zozname nástrojov (podkladov) položku "Pozadie" a potom zvolené pozadie pretiahnite do editora. Obdobný postup funguje pre ostatné nástroje (podklady).
Fotografie je možné presúvať do editora iba na pozície definované šablónou, pričom cieľová pozície sa zvýrazní pri kontakte s fotografiou. Rámčeky a tiene možno aplikovať iba na fotografie.

Základný postup vytvorenia fotoknihy

 1. Navrhnite si list fotoknihy

  • Zvoľte si šablónu:
   Do editora pretiahnite šablónu zo zoznamu. V ploche editore sa zobrazí pozícia definovaná konkrétnou šablónou. Do takto označených pozícií potom môžete umiestniť Vaše fotografie.

  • Zvoľte si pozadie:
   Zo zoznamu pozadí si vyberte to, ktoré najlepšie vystihuje Vaše predstavy a pretiahnite ho na plochu editora. Ak chcete, môžete pozadie umiestnené v liste zosvetliť alebo naopak stmaviť pomocou posuvníka umiestneného pod zoznamom pozadí.

  • Vložte do listu fotografie
   Fotografie môžete do listu vkladať presunutím na pozíciu v šablóne, prípadne voľne mimo pozíciu šablóny. Fotografie upustené do preddefinovanej pozície v šablóne sa automaticky prispôsobia (rozmery a otočenie). Fotografia upustená mimo pozíciu šablóny si nastaví predvolený rozmer a nebude nijako otočená.

   Pre pridanie fotografií môžete tiež využiť poloautomatický režim hromadného vkladania:
   Kliknite na na vybrané fotografie pri súčasnom stlačení klávesy CTRL alebo SHIFT - týmto dôjde k označeniu zvolených fotografií. Označené fotografie potom môžete odoslať do editora stlačením tlačidla "Vybrané do editora". Takto vložené fotografie sa automaticky rozmiestnia do šablóny podľa poradia.

   Ak máte zoznam fotografií prázdny, môžete ho naplniť nahraním súborov z vášho počítača pomocou tlačidla "Nahrať fotky z disku".

   Ak chcete niektorú z fotografií použiť ako pozadie, označte ju kliknutím a potom stlačte tlačidlo "Prvú vybranú na pozadie". Ak máte označených viac fotografií, použije sa prvá v poradí.

   Poznámka: Každá fotografia nahraná do fotoknihy je označená vodoznakom, ktorý Vás informuje či je konkrétná fotografia vhodná pre tlač alebo nie. Vo výslednej vytlačenej fotoknihe už tento vodoznak nie je.

  • Pridajte na fotografie rámčeky alebo tiene
   Ak chcete zvolené fotografie umiestnené v editore vylepšiť, presuňte na ne vybraný rámček alebo tieň.

   Môžete tiež využiť hromadného nastavenia rámčekov alebo tieňov:
   Najprv si označte zvolený rámček / tieň a potom kliknite na tlačidlo "Na všetky fotky v liste", prípadne "Na všetky fotky v knihe".

  • Vytvorte si text a vložte ho do editora
   Pre vytvorenie Vášho textu kliknite najprv na tlačidlo "Nový text" umiestneného pod zoznamom textov. Otvorí sa Vám okno kde môžete napísať Váš text, vybrať si štýl písma a farbu. Takto vytvorený text sa po uložení objaví v zozname textov odkiaľ ho môžete pretiahnuť do plochy editora.
   Pre opätovnú zmenu nastavenia, kliknite na vybraný text v zozname.
   Každý text možno do editora vložiť v neobmedzenom počte. Ak však zmeníte nastavenie konkrétneho textu (Farbu, štýl písma), prejaví sa toto nastavenie pri všetkých kópiach tohto textu v celej fotoknihe.

  • Zarovnajte poradie vrstiev
   V zozname vrstiev môžete jednotlivé fotografie a texty medzi sebou zarovnávať. Toto je vhodné ak sa niektoré vrstvy navzájom prekrývajú a chcete niektorú z nich umiestniť vyššie či naopak nižšie.
   Poradie vrstiev je tiež možné meniť skokovo alebo po krokoch pomocou tlačidla v zoznam akcií na ploche editora.

 2. Vyššie uvedený postup opakujte pre všetky listy fotoknihy

 3. Uložte fotoknihu kliknutím na "Uložiť fotoknihu" ("Ikona)

 4. Potvrďte objednávku fotoknihy kliknutím na "Objednať fotoknihu" ("Ikona)

Ak nie ste hotoví s návrhom všetkých listov fotoknihy, môžete sa k editácii vrátiť kedykoľvek v budúcnosti. V tomto prípade teda nevykonávajte objednávku fotoknihy, ale presvedčte sa, že ste urobili uloženie aktuálneho návrhu.